Zastupnička inicijativa da se svim zastupnicima u roku od sedam dana od prijema ove Inicijative dostavi dokument pod nazivom „Predmetni kurikulum Društvo“