Zastupnička inicijativa da se pristupi proglašenju urbanih zelenih površina od posebnog interesa za Kanton Sarajevo.