Zastupnička inicijativa da se preispita sigurnost saobraćaja u naselju Alipašino polje, općina Novi Grad Sarajevo, na raskrsnici ulica Bosanska, Ive Andrića i Semira Frašte, te da pristupi rješavanju sigurnosti saobraćaja na odgovarajući način.

Samra Ćosović-Hajdarević
Inicijativa

Zastupnica Samra Ćosović-Hajdarević na Dvanaestoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 24.07.2019.godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa članom 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo pokrenula je zastupničku inicijativu prema Ministarstvu saobraćaja da preispita sigurnost saobraćaja u naselju Alipašino polje, općina Novi Grad Sarajevo, na raskrsnici ulica Bosanska, Ive Andrića i Semira Frašte, te da pristupi rješavanju sigurnosti saobraćaja na odgovarajući način.

Proslijeđeno: 
Odgovor: 
Postavljeno dana: 
Četvrtak, 25 Juli, 2019
Pošalji mail: 
Da