Zastupnička inicijativa "da se osnovnoj školi "Hadžići" u Hadžićima izgradi lift, za koji škola ima potrebu".