Zastupnička Inicijativa da se nedavno postavljena saobraćajna prepreka (usporivač brzine) u ulici Nusreta Šišića Dede, općina Centar Sarajevo, obilježi kvalitetnije.