Zastupnička inicijativa „da se na području Opštine Novi Grad osnuje Osnovna muzička škola „Novi Grad”.