Zastupnička inicijativa “da se materijali sa sjednica Vlade objavljuju na web stranici Vlade KS”.

Neira Dizdarević
Inicijativa

Zastupnica Neira Dizdarević na Trećoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 23.01.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenula je zastupničku inicijativu “da se materijali sa sjednica Vlade objavljuju na web stranici Vlade KS”.

Proslijeđeno: 
Postavljeno dana: 
Četvrtak, 24 Januar, 2019