Zastupnička inicijativa: “Da se javni poziv realizuje u najkraćem mogućem roku i da obuhvati sportske klubove i sportska udruženja koja rade sa mladima i financiraju se većinom od članarina.”