Zastupnička inicijativa "da se izvrši rekonstrukcija putne infrastrukture na prostoru Općine Ilidža i to ulica Rustem – pašina, od kružnog toka do mosta na Ilidži".

Danijela Kristić
Inicijativa

Zastupnica Danijela Kristić na Šestoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 26.03.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenula je zastupničku inicijativu da se izvrši rekonstrukcija putne infrastrukture na prostoru Općine Ilidža i to ulica Rustem – pašina, od kružnog toka do mosta na Ilidži.

Odgovor: 
Postavljeno dana: 
Petak, 29 Mart, 2019