Zastupnička inicijativa da se djeci koja pohađaju Osnovnu školu "Edhem Mulabdić" od septembra omogući korištenje vanlinijskog prijevoza.