Zastupnička inicijativa da Ministrastvo za kulturu i sport pokrene akciju postavljanja „100 koševa u Kantonu Sarajevo“ u saradnji sa lokalnim zajednicama.

Elvis Vreto
Inicijativa

Zastupnik Elvis Vreto na Sedmoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 17.04.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku inicijativu da Ministrastvo za kulturu i sport pokrene akciju postavljanja „100 koševa u Kantonu Sarajevo“ u saradnji sa lokalnim zajednicama.

Postavljeno dana: 
Srijeda, 17 April, 2019