Zastupnička inicijativa da Ministarstvo zdravstva i Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo pristupe izradi online vodiča za pacijente i korisnike, koji će obuhvatiti sve potrebne informacije o tome šta su prava i obaveze korisnika, kao i administr

Vibor Handžić
Pitanje

Zastupnička inicijativa da Ministarstvo zdravstva i Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo pristupe izradi online vodiča za pacijente i korisnike, koji će obuhvatiti sve potrebne informacije o tome šta su prava i obaveze korisnika, kao i administrativni vodič za nove i potencijalne korisnike.

Odgovor: 
Postavljeno dana: 
Srijeda, 13 Novembar, 2019
Pošalji mail: 
Ne