Zastupnička inicijativa “da građanima budu dostupni svi prostorni i regulacioni planovi Kantona Sarajevo u što većim rezolucijama na web stranicama nadležnih javnih organa”.

Danijela Kristić
Inicijativa

Zastupnica Danijela Kristić na Osmoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 14.05.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenula je zastupničku inicijativu “da građanima budu dostupni svi prostorni i regulacioni planovi Kantona Sarajevo u što većim rezolucijama na web stranicama nadležnih javnih organa”.

Postavljeno dana: 
Utorak, 21 Maj, 2019
Pošalji mail: 
Da