Zamoljena sam od predstavnika etažnih vlasnika i stanara Alipašinog polja da postavim pitanje Ministru za stambenu politiku da li postoji mogućnost da se izmjeni Zakon o održavanju zajedničkih dijelova zgrade i upravljanju zgradom?

Jurić Mira
Pitanje

“Zamoljena sam od predstavnika etažnih vlasnika i stanara Alipašinog polja da postavim pitanje Ministru za stambenu politiku da li postoji mogućnost da se izmjeni Zakon o održavanju zajedničkih dijelova zgrade i upravljanju zgradom? Oni imaju primjedbe na neusklađenost ovog Zakona sa Zakonima, a to su:
- Zakon o zaštiti od požara i vatrogastva,
- Zakon o prostornom uređenju,
- Zakon o zaštiti ličnih podataka,
- Zakon o parničnom postupku,
- Odluka o gasnoj instalaciji.

Odgovor: