Za osiguranje sredstava neophodnih za sanaciju vrtića Mašnica, koji je prema trenutnim procjenama u vrlo lošem stanju i iziskuje sanaciju krova

Bajramović Srna Segmedina
Inicijativa

Zastupnica Segmendina Srna Bajramović je prema Ministarstvu za obrazovanje, nauku i mlade, na 24. sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj 11.02.2013. godine, u okviru tačke dnevnog reda „Poslanička pitanja, inicijative i odgovori“, pokrenula slijedeću zastupničku inicijativu, citiramo:
„Za osiguranje sredstava neophodnih za sanaciju vrtića Mašnica, koji je prema trenutnim procjenama u vrlo lošem stanju i iziskuje sanaciju krova".

Proslijeđeno: