Upućujem zastupničko pitanje Ministarstvu zdravstva Kantona Sarajevo, vezano za problem koji je evidentan i aktuelan upravo u ovom periodu, po završetku školske godine. Radi se o situaciji sa kojom se susreću učenici sa stečenim obrazovanjem zdravstvenog

Neira Dizdarević
Pitanje

Upućujem zastupničko pitanje Ministarstvu zdravstva Kantona Sarajevo, vezano za problem koji je evidentan i aktuelan upravo u ovom periodu, po završetku školske godine. Radi se o situaciji sa kojom se susreću učenici sa stečenim obrazovanjem zdravstvenog usmjerenja, a to je pitanje kako i gdje obaviti pripravnički staž.
Naime, u skladu sa Pravilnikom o pripravničkom stažu i stručnom ispitu zdravstvenih radnika, zdravstveni radnici su obavezni nakon završenog obrazovanja obaviti pripravnički staž u trajanju od 6 mjeseci. Upravo pripravnički staž je uslov za polaganje stručnog ispita.
Navedimo samo jedan primjer: po Programu stažiranja, medicinska sestra – tehničar dio specijalnog pripravničkog staža u trajanju od 3 mjeseca mora odraditi u bolničkoj ustanovi. Na Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu od sredine decembra prošle godine obustavljeno je stažiranje, a prema mojim saznanjima i u Općoj bolnici ''Abdulah Nakaš'' još uvijek je na snazi odluka donesena prije 2 godine od strane tadašnjeg menadžmenta, o obustavljanju stažiranja. Ovim putem tražim od Ministarstvu zdravstva Kantona Sarajevo da se očituje po navedenom problemu i jasno definiše na koji način ovi učenici mogu da obave pripravnički staž, što im je zakonska obaveza i preduslov za polaganje stručnog ispita?

Proslijeđeno: