Upućujem zastupničko pitanje da li je v.d. predsjednika Nadzornog odbora KJP “Sarajevo-šume” d.o.o. Tanović Irsa prijavila Tužilaštvu Kantona Sarajevo da poslovi javnih nabavki koji su u nadležnosti izvršnog direktora Oblasti za opšte poslove nisu obavlje

Jasmina Bišćević-Tokić
Pitanje

Upućujem zastupničko pitanje da li je v.d. predsjednika Nadzornog odbora KJP “Sarajevo-šume” d.o.o. Tanović Irsa prijavila Tužilaštvu Kantona Sarajevo da poslovi javnih nabavki koji su u nadležnosti izvršnog direktora Oblasti za opšte poslove nisu obavljeni u cjelosti u skladu sa zakonskim i podzakonskim propisima iz oblasti javnih nabavki i općih akata KJP “Sarajevo-šume” d.o.o., jer je na Nadzornom odboru usvojen Zaključak br. 0102-3121-35/21, čiji je ona potpisnik?

Pitanje: 
Postavljeno dana: 
Srijeda, 16 Mart, 2022
Pošalji mail: 
Da