Učitelji, nastavnici, profesori, dekani, koji traže i primaju lične poklone od studenata ne zaslužuju da budu dio nastavnog procesa

Kojović Predrag
Pitanje

Zastupnik Predrag Kojović, na 18. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj 18.07.2012. godine, u okviru tačke Dnevnog reda „Poslanička pitanja, inicijative i odgovori“, postavio je sljedeće zastupničko pitanje:

„Lako je na Fakultetu političkih nauka prepoznati studente koji su došli da polažu svoj završni ispit. Svako od njih nosi poklon za profesora – flašu skupog pića i kravatu. FPN uzimam za primjer jer sam pričao sa njihovim studentima koji su mi rekli da je to na neki način postalo – obavezno. Nadam se ministre da ćemo se složiti da se radi o moralno neodbranjivoj praksi. Mi smatramo da učitelji, nastavnici, profesori, dekani, koji traže i primaju lične poklone od studenata ne zaslužuju da budu dio nastavnog procesa. Koji je vaš stav po ovom pitanju, hoćete li ovu praksu i dalje tolerisati ili ćete učiniti nešto da je prekinete?“