U proteklom periodu Klub SDP-a posjetio jedan broj lica koji su tražili odgovor na pitanje kako je moguće da su cijene građevinskog materijala u Tranzit Blažuj, gdje bivaju upućeni nakon izrade specifikacije za otprilike 40% više u odnosu na tržišne

Bajramović Srna Segmedina
Pitanje

Zastupnica Segmedina Srna Bajramović, na Trinaestoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana, 28.03.2012. godine, u okviru tačke Dnevnog reda „Poslanička pitanja, inicijative i odgovori“, informisala je da je u proteklom periodu Klub SDP-a posjetio jedan broj lica koji su tražili odgovor na pitanje kako je moguće da su cijene građevinskog materijala u skladištu Tranzit Blažuj, gdje bivaju upućeni nakon izrade specifikacije za otprilike 40% više u odnosu na tržišne.

Proslijeđeno: