U kojoj fazi je Zakon o izmjenama i dopunama zakona o Geološkim istraživanjima. Prijedog zakona koji je dat na javnu raspravu je neprihvatljiv od strane privrednika i svih institucija koje podliježu ovom Zakonu. Privrednici i svi zavodi su napravili prije

Dževad Rađo
Pitanje

U kojoj fazi je Zakon o izmjenama i dopunama zakona o Geološkim istraživanjima. Prijedog zakona koji je dat na javnu raspravu je neprihvatljiv od strane privrednika i svih institucija koje podliježu ovom Zakonu. Privrednici i svi zavodi su napravili prijedog Zakona koji je prihvatljiv i primjenjiv, te isti dostavili Ministarstvu privrede u februaru 2016.godine., ali povratna informacija nikada nije došla.

Primjenom postojećeg Zakon od dana donošenja, za sve objekte koji su izgrađeni u Kantonu Sarajevo, pravno je nemoguće ishodovati odoborenje za građenje, to znači da su svi objekti izgrađeni nelegalno.

Postojeći Zakon nalaže da se prilikom izvođenja geotehničkih radova ishoduju urbanistička saglasnost za te radove, a nadlažene institucije za izdavanje urbanističke saglasnosti ( općine, ministarstva) ne poznaju termin urbanistička saglasnost za istražne radove. Sve ovo je suvišno iz razloga što se u urbanističkoj saglasnosti za građevinski objekat nalaže izvođenje geotehničkih istražnih radova.

U prilogu pitanja dostavljam prijedlog Zakona o izmjenama I dopunama Zakona o geološkim istraživanjima koji su uptili privednici i Zavod, te obrazac zahtjeva za izdavanje urbanističke saglasnosti.

Pitanje: 
Proslijeđeno: