U kojoj fazi je diobeni proces između KJP Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo i KJP "ZOI'84" d.o.o. Sarajevo?

Solaković Adnan
Pitanje

Poslanik Adnan Solaković na Četrnaestoj Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj 23.04.2012. godine, u okviru tačke dnevnog reda "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori", postavio je poslanička pitanja:
1. U kojoj fazi je diobeni proces između KJP Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo i KJP "ZOI'84" d.o.o. Sarajevo?

Proslijeđeno: