Tri pitanja Ministarstvu finansija

Hamed Aljović
Pitanje

"Koji je razlog donošenja Odluke o preraspodjeli sredstava u Izmjenama i dopunama Budžeta
Kantona Sarajevo za 2015. godinu unutar razdjela Ministarstva za obrazovanje, nauku i
mlade ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 45/15)?
b) Da li su svim osobama angažovanim na izvođenju eksterne mature u Kantonu Sarajevu u
2015. godini isplaćene nadoknade i u kojem iznosu?
c) Zašto se pojavio nedostatak sredstava kod pojedinih budžetskih korisnika unutar Ministarstva
za obrazovanje, nauku i mlade u 2015. godini na stavci Nadoknada za regres za godišnji
odmor?"

Proslijeđeno: