Tražim od Vlade i Ministarstva zdravstva, da pokrenu hitnu inicijativu za ustanovljenje centra za vještačku oplodnju, na nekoj od medicinskih institucija u Kantonu Sarajevo

Hodžić Dževad
Inicijativa

„Tražim od Vlade i Ministarstva zdravstva, da pokrenu hitnu inicijativu za ustanovljenje centra za vještačku oplodnju, na nekoj od medicinskih institucija u Kantonu Sarajevo, budući da veliki broj naših građana, mladih bračnih parova ima potrebu za medicinskim uslugama takve vrste i da često odlaze u druge zemlje i tamo troše velike iznose novca za tretmane.“