„Tražim da se zastupnicima u Skupštini dostavi, na posljednjoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo obećana, detaljna informacija o utrošku sredstava u vrijeme proglašene elementarne nepogode u Kantonu Sarajevo.“

Pindžo Mirsad
Pitanje

„Tražim da se zastupnicima u Skupštini dostavi, na posljednjoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo
obećana, detaljna informacija o utrošku sredstava u vrijeme proglašene elementarne nepogode u
Kantonu Sarajevo“.
„Da mi se dostavi dopuna odgovora samo od općine Trnovo za sve isplate za period januar – maj“.