"Tražim da Ministarstvo unutrašnjih poslova KS na Internet stranici objavljuje statističke pokazatelje kriminaliteta.

Sabahudin Delalić
Pitanje

"Tražim da Ministarstvo unutrašnjih poslova KS na Internet stranici objavljuje statističke pokazatelje kriminaliteta.
Tražim da podaci uključe pokazatelje djelovanja sistema za prijavu korupcije.
Tražim da ovi podaci dolaze iz baze podataka kako bi oštećeni ali i svi građani mogli pratiti rješavanje krivičnog djela.
Tražim da se objavi tekst Protokola o saradnji između Kantonalnog tužilaštva i Ministarstva unutrašnjih poslova KS."

Odgovor: 

Odgovor na zastupničku inicijativu:
Odjeljenje za analitiku planiranje i evidencije Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo priprema i sačinjava informacije u propisanoj formi koja je usklađena sa zakonskom regulativom, a u informaciji se navode pokazatelji za isti period prethodne godine, tako da bi prihvatanje inicijative da se retroaktivno prikazuju uporedni pokazatelji od 2006. godine, prouzrokovao povećanje troškova a čime bi bila usporena dinamika pripreme redovnih informacija.
Informacije se sačinjavaju mjesečno, tromjesečno, polugodišnje, devetomjesečno i godišnje i iste sadržavaju dovoljno pokazatelja na osnovu kojih se može pratiti stanje sigurnosti na teritoriji Kantona Sarajevo, a Odjeljenje za odnose sa javnošću prezentuje informacije javnosti i objavljuje ih na WEB stranici Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo.
Online prijava korupcije je u funkciji više od godinu dana gdje je moguće prijavljivati korupciju i pratiti kretanje prijava, a tokom 2015.godine je bilo evidentirano sedam (7) prijava od kojih je jedna prijava evidentirana u sistemu tri (3) puta i koja je po primitku dostavljena Kantonalnom Tužilaštvu u nadležnost, jedna (1) evidentirana prijava je bio upit o funkcionalnosti sistema za online prijavu korupcije, jedna (1) evidentirana prijava je proslijeđena drugoj agenciji u nadležnost, jedna (1) evidentirana prijava se odnosila na krivično djelo koje nema elemenata korupcije i jedna (1) evidentirana prijava je predstavka na rad policijskih službenika koja je ranije dostavljena u printanom obliku Jedinici za profesionalne standarde i ista je po primitku pridružena predmetu koji je u radu, dok u prva dva mjeseca 2016.godine nije bilo evidentiranih prijava.
U vezi dijela inicijative koja se odnosi na objavljivanje teksta Protokola o saradnji između Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo i Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, obavještavamo vas da Protokol predstavlja interni akt navedenih institucija i kao takav ne može biti objavljen na WEB stranici Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo.

S poštovanjem.

M I N I S T A R

mr. Ismir Jusko