Tražim da mi se dostave informacije o pripravnicima i svih onih koji su primljeni po ugovoru o djelu