Šta se trenutno dešava u JU "Studentski centar" Sarajevo?

Mario Vukasović
Pitanje

Šta se trenutno dešava u JU "Studentski centar" Sarajevo? Zašto još uvijek i nakon više od dva i pol mjeseca od kako je izglasana inicijativa mi na dnevnom redu nemamo finansijske izvještaje za 2014. i 2015. godinu ove ustanove?