Šta je učinjeno po pitanju zbrinjavanja socijalno ugroženih građana koji nemaju osnovne uslove života....