„Šta je sa Zaključkom uvojenim na Kolegiju o preuzimanju duga GRAS-a?“