Razrješenje Upravnog odbora JU "Služba za zapošljavanje KS"

Ademović Kenan
Pitanje

Na 23. sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 30.1.2013.godine, u okviru tačke dnevnog reda “Poslanička pitanja, inicijative i odgovori”, zastupnik Kenan Ademović postavio je slijedeća pitanja:

 

"Molim Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice da mi odgovori na slijedeća pitanja:

  1. Da li ministarstvo radi u zakonskom okviru i da li poštuje zakone?
  2. Da li ministarstvo smatra da je na legalan način smjenio Upravni odbor JU"Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo"- jer je kompletna procedura provedena na zakonit način za izbor Upravnog odbora ove JU?
  3. Da li postoji pravni osnov za smjenu Upravnog odbora JU"Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo"?
  4. Da li Upravni odbor koji ste vi smjenili, pokrenuo aktivnosti utvrđivanja odgovornosti za bivši menadžment JU zbog nezakonitog rada koji je konstatovan u revizorskom izvještaju za 2011. godinu to znači da je to razlog smjene ovog Upravnog odbora koji je pokušao da pokaže na one koji su zloupotrijebili položaj-ovo je čisti politički akt a na pravni