„Postoje li propisane procedure za liste čekanja za ultrazvučne dijagnostičke i terapeutske usluge ambulantnih pacijenata, a ukoliko nemaju bilo bi uputno propisati ih budući građani jako dugo čekaju na ovu medicinsku intervenciju.“