Pokrećem inicijativu za usklađivanje i adekvatnu primjenu člana 33. i 40. Zakona o dopunskim pravima boraca-branitelja....