Pokrećem inicijativu prema Vladi Kantona Sarajevo da pristupi proceduri donošenja Zakona o pčelarstvu na nivou Kantona Sarajevo. Naime, proizvodnja i uzgoj pčela, selekcionisanih matica i drugih pčelinjih proizvoda do sada nije uređen posebnim zakonom

Hodžić Sabahudin
Inicijativa

"Pokrećem inicijativu prema Vladi Kantona Sarajevo da pristupi proceduri donošenja Zakona o pčelarstvu na nivou Kantona Sarajevo. Naime, proizvodnja i uzgoj pčela, selekcionisanih matica i drugih pčelinjih proizvoda do sada nije uređen posebnim zakonom nego je sporadično tretiran Zakonom o stočarstvu na nivou Federacije, i pravilnicima na nivou kantona, i to je osnovni razlog za podnošenje moje inicijative za donošenje ovoga zakona na nivou Kantona Sarajevo.

Proslijeđeno: