Pokrećem inicijativu prema Ministarstvu saobračaja da se na putu M17 na prelazu izmeđi naselja Garovci i Donji Hadžići izradi i izgradi kvalitetno i stručno i tehnički prihvatljivo rješenje pješačkog prelaza na navedenoj lokaciji