Pokrećem inicijativu prema Ministarstvu pravde i uprave i Vladi Kantona Sarajevo , u kojoj tražimo hitne izmjene Ustava Kantona koje će omogućiti nacionalno neopredijeljenim građanima i nacionalnim manjinama na koje se odnosi kategorija Ostali

Bajramović Srna Segmedina
Inicijativa

Zastupnica Segmedina Srna-Bajramović podnijela je, na 13.Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 28.03.2012. godine, inicijativu koja glasi:

«Ispred grupe Ostalih u Skupštini Kantona Sarajevo, koju čine zastupnici Edina Papo, Naser Nabil, Damir Čardžić , Nedžad Fazlija, Esed Radeljaš i Segmedina Srna, pokre

ćem inicijativu prema Ministarstvu pravde i upravei Vladi Kantona Sarajevo , u kojoj tražimo hitne izmjene Ustava Kantona koje će omogućiti nacionalno neopredijeljenim

građanima i nacionalnim manjinama nakoje se odnosi kategorija Ostali, formiran je Kluba u SKS i izbor dopredsjedavajućeg Skupštine iz reda Ostalih.»