Pokrećem inicijativu da se u Skupštini Kantona Sarajevo ili resornom ministarstvu formira fond za pomoć socijalno ugroženom stanovništvu u Kantonu Sarajevo.

Fazlija Nedžad
Inicijativa

Pokrećem inicijativu da se u Skupštini Kantona Sarajevo ili resornom ministarstvu formira fond za pomoć socijalno ugroženom stanovništvu u Kantonu Sarajevo.

OBRAZLOŽENJE

Sredstva koja će se prikupiti umanjenjem paušala profesionalnih poslanika odvajat će se na poseban račun otvoren za ovu namjenu.
Sredstva će raspoređivati Komisija za rad i socijalnu politiku Skupštine Kantona Sarajevo koja će svaka tri mjeseca dostavljati izvještaj Skupštini Kantona Sarajevo o raspoređenim sredstvima.
O ovoj inicijativi želio bih da se izjasni Skupština, jer smatram, da mi zastupnici koji izdvajamo ta sredstva, imamo pravo da odredimo namjenu i da redovno dobijamo izvještaj o rasporedu tih sredstava.