Podnosim inicijativu da za sve borce, veterane ne važe propisi koji se odnose na prekopavanje grobnog mjesta nakon isteka 10 godina neplaćanja zakupnine.

Danijela Kristić
Inicijativa

Podnosim inicijativu da za sve borce, veterane ne važe propisi koji se odnose na prekopavanje grobnog mjesta nakon isteka 10 godina neplaćanja zakupnine.

Pitanje: 
Postavljeno dana: 
Srijeda, 15 Februar, 2023
Pošalji mail: 
Da