Podnosim inicijativu da resorno ministarstvo utvrdi prijedlog Odluke o proglašenju udruženja koja direktno rade sa djecom sa poteškoćama u razvoju od posebnog interesa za Kanton Sarajevo i dostavi Skupštini KS na nadležno odlučivanje.

Danijela Kristić
Inicijativa

Podnosim inicijativu da resorno ministarstvo utvrdi prijedlog Odluke o proglašenju udruženja koja direktno rade sa djecom sa poteškoćama u razvoju od posebnog interesa za Kanton Sarajevo i dostavi Skupštini KS na nadležno odlučivanje.

Odgovor: 
Postavljeno dana: 
Petak, 10 Februar, 2023
Pošalji mail: 
Ne