„Po kojim zakonskim propisima i kriterijima se iz Budžeta Kantona Sarajevo obezbjeđuju sredstva Veterinarskoj stanici Kantona Sarajevo“, pa je 900.000. KM dato u 2010. godini?“

Rađo Dževad
Pitanje

„Po kojim zakonskim propisima i kriterijima se iz Budžeta Kantona Sarajevo obezbjeđuju sredstva Veterinarskoj stanici Kantona Sarajevo“, pa je 900.000. KM dato u 2010. godini?“
„Sa koliko finansijskih sredstava Kanton Sarajevo učestvuje u preventivnom cijepljenju i dijagnostičkom ispitivanju životinja, što je od posebnog interesa za Kanton Sarajevo, kao i u podmirenju troškova za umjetno osjemenjavanje krava i mastitis test?“

Proslijeđeno: