Pitanje:Zašto pacijenti koji pređu iz drugog Kantona u Kanton Sarajevo moraju čekati 12 mjeseci da bi ostvarili pravo na dodjelu pelena I ortopedskih pomagala? Taj rok je bio 6 mjeseci. Zašto,ko je i kada odlučio da se taj rok produži sa 6 na 12 mjeseci?