Pitanje: Zašto se ne primjenjuje Član 22. Zakona o komunalnim djelatnostima KS s obzirom da se veći niz godina ne uvažavaju prijedlozi KJKP „GRAS“-a za usklađivanje cijena prevoza, dok privatni prevoznik samostalno utvrđuje cijene bez saglasnosti Vlade?

Hamed Aljović
Pitanje

Zastupnik Hamed Aljović na Šestoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 26.03.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori",a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo postavio je zastupničko pitanje:

- Molim Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo, da mi odgovori zašto se ne primjenjuje Član 22. Zakona o komunalnim djelatnostima KS s obzirom da se veći niz godina ne uvažavaju prijedloz i KJKP „GRAS“-a za usklađivanje cijena prevoza, dok privatni prevoznik samostalno utvrđuje cijene bez saglasnosti Vlade KS?

Proslijeđeno: 
Odgovor: 
Postavljeno dana: 
Četvrtak, 28 Mart, 2019
Pošalji mail: 
Da