Pitanje vezano za inspekcijski nadzor nad pribavljanjem vodnih dozvola za kolektor Bjelašnica-Igman-Hadžići od strane VIKSA d.o.o.