Pitanje vezano za imenovanje kandidata u Upravni odbor Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo