Pitanje upućujem prema Vladi KS i resornom ministarstvu da u što kraćem roku realizira svoje obaveze iz Zakona o visokom obrazovanju KS i usvoji akt kojim se preciznije uređuju pitanja imenovanja članova Upravnog odbora visokoškolske ustanove

Filipović Selma
Pitanje

„Pitanje upućujem prema Vladi Kantona Sarajevo i resornom ministarstvu da u što kraćem roku realizira svoje obaveze iz Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo i usvoji akt kojim se preciznije uređuju pitanja imenovanja članova Upravnog odbora visokoškolske ustanove kao javne ustanove, što je preduslov za formiranje Upravnog odbora Univerziteta u Sarajevu po Zakonu o visokom obrazovanju, a ne po uredbi sa zakonskom snagom o ustanovama i time otvore put za velike budžetske uštede koje bi se ostvarile prestankom rada Upravnih i Nadzornih odbora po fakultetima i akademijama koji godišnji budžet opterećuju sa preko 570.000,00 KM."