Pitanje se odnosi na zapošljavanje u JU Domovi zdravlja Sarajevo