Pitanje “Molim Ministarstvo zdravstva i Zavod zdravstvenog osiguranja da mi dostave kopiju kvartalnog izvještaja o poslovanju i izvršenju plana i programa za 2020. godinu, koji su shodno članu 20. potpisanog ugovora dužni dostavljati.”