Pitanje: “Molim da me obavijestite šta je do sada učinjeno po pitanju realizacije zaključka Skupštine KS broj 01-04-5506-1/20 od 25.02.2020. godine, a naročito zaključka o sedmičnom izvještavanju Skupštine realizaciji gore pomenutog zaključka.”