Pitanje: “Molim da me obavijestite o dosadašnjem radu na izradi Urbane klimatske mape za KS, koju je Ministarstvo dužno obezbjediti u skladu sa Zakonom o zaštiti zraka i Odlukom o zaštiti i poboljšanju kvaliteta zraka.”