Pitanje: “Da li će u 2020. godini biti raspisan javni poziv poslodavcima za prijavu učešća u programu sufinansiranja zapošljavanja pripravnika sa VSS i VŠS, kao i drugih mjera podsticanja novog zapošljavanja, ako da kada mislite iste raspisati?”