Pitanja: Koji je obim izostanka pružanja redovnih zdravstvenih usluga? Koje su kratkoročne i dugoročne posljedice izostanka pružanja redovnih zdravstvenih usluga građanima za vrijeme pandemije?